Jaroslav Urbánek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7