Veronika Mořkovská

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín (Zlín) (Fakulta multimediálních komunikací, reklamní fotografie),
? - ?   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta výtvarných umění, ),