Luigi Russolo

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Russolo: Die Geräuschkunst 1913 - 1931
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Der Sturm (Herwarth Walden und die Europäische Avantgarde Berlin 1912-1932)
1962   Europäische Kunst 1912
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
1973   Boccioni e il suo tempo
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Moderní umění (fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1974   Futurismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Das Museum Bochum versucht seit Jahren..., Russolo: Die Geräuschkunst 1913 - 1931, , , 1985, 3-3
1998   Grafika a futuristické hnutí v Itálii (1909 - 1940), Grapheion, , 6, 1998, 29-34
1998   The print and the futurist (1909 - 1940) movement in Italy, Grapheion, , 6, 1998, 29-34