Štefan Straka

* 17. 7. 1898, Trenčianska Teplá (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
† 25. 1. 1932, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jo2007376795

Štefan Straka
Tri sestry
1920
malba
olej, plátno
70 x 96 cm
Štefan Straka
Portrét
1922
malba
olej, plátno
34 x 30 cm
Štefan Straka
Poloakt
1922
malba
olej, lepenka
50 x 35 cm
Štefan Straka
Štúdia muža s fajkou
1922
malba
olej, plátno
18 x 16 cm
Štefan Straka
Neznáma
1922-1927
malba
olej, plátno
90 x 75 cm
 

Štefan Straka

Medzi výrazné osobnosti trenčianskeho maliarstva po prvej svetovej vojne patrí maliar Štefan Straka. Narodil sa v Trenčianskej Teplej v roku v roku 1898.
Počas prvej svetovej vojny sa dostal do Talianska, kde obdivoval diela renesančných umelcov. Úcta ku klasickým hodnotám maliarstva, predovšetkým k Rembrandtovi, sa u neho prehĺbila štúdiom na Akadémii v Budapešti ( 1919) a od roku 1920 do roku 1923, najkôr na Vysokej škole umeleckopriemyselnej, neskôr na Akadémii výtvarných umení v Prahe ( prof. V. Nechleba ). V roku 1928 dlhší čas študijne pobudol v Paríži. Po štúdiách sa vrátil do Trenčianskej Teplej. Ťažisko jeho tvorby je v portrétnej a figurálnej maľbe. S obľubou zobrazoval najmä jednoduchých obyvateľov svojej rodnej obce v bohatých ľudových krojoch – predspevák, zvonár, dievčatko. Maľoval aj žánrové scény s didaktickým obsahom a oficiálne portréty. V druhej polovici 20. rokov presídlil do Bratislavy, kde sa jeho život tragicky ukončil pri autonehode v roku 1932.
gmab.sk, 13.8.2017

Štefan Straka

 

Štefan Straka

Štefan Straka
Tri sestry
1920
malba
olej, plátno
70 x 96 cm
Štefan Straka
Portrét
1922
malba
olej, plátno
34 x 30 cm
Štefan Straka
Poloakt
1922
malba
olej, lepenka
50 x 35 cm
Štefan Straka
Štúdia muža s fajkou
1922
malba
olej, plátno
18 x 16 cm
Štefan Straka
Neznáma
1922-1927
malba
olej, plátno
90 x 75 cm
Štefan Straka
Autoportrét
1923-1924
malba
olej, plátno
39 x 33 cm
Štefan Straka
Dievča od Trenčína
1924
malba
olej, plátno
75 x 60 cm
Štefan Straka
Prezeranie výbavy
1925
malba
olej, lepenka
24 x 33 cm
Štefan Straka
Autoportrét
1925
malba
olej, plátno
50 x 37 cm
Štefan Straka
Žobrák
1925
malba
olej, plátno
57 x 35 cm
Štefan Straka
Štúdia k obecnej rade
1926
malba
olej, plátno
57 x 90 cm
Štefan Straka
Pozdravenie
1926-1929
malba
olej, plátno
90 x 66 cm
Štefan Straka
Portrét
1927
malba
olej, lepenka
50 x 41 cm
Štefan Straka
Predspevák
1927
malba
olej, plátno
84 x 67 cm
Štefan Straka
Zvonár z Trenč. Teplej
1927-1930
malba
olej, plátno
40 x 37 cm
Štefan Straka
Štúdia hlavy sedliaka Štefan Straka
1928
malba
olej, lepenka
37 x 35 cm
Štefan Straka
Modliaci sa sedliak
1928
malba
olej, plátno
90 x 70 cm
Štefan Straka
Ráč nás vyslyšať, Pane
1930
malba
olej, plátno
100 x 200 cm
Štefan Straka
Starý trenčiansky sedliak
1930
malba
olej, plátno
71 x 55 cm
Štefan Straka
Portrét slečny Vickovej
1930
malba
olej, plátno
40 x 35 cm
Štefan Straka
Podobizeň D. Rosulkovej-Kubíkovej
1931
malba
olej, plátno
25 x 18 cm
 

Štefan Straka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1920 - 1923   Akademie výtvarných umění, Praha, Nechleba Vratislav, *1885

Štefan Straka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1919 - ????   Budapešť, Budapešť (Budapest), studium
1920 - 1923   Praha, Praha, studium

Štefan Straka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/02/20 - 1987/03/22   Štefan Straka: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)

Štefan Straka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Štefan Straka: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Profil slovenského výtvarného umenia, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Štefan Straka: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Tri sestry
  1922   Poloakt
  1922   Portrét
  1922   Štúdia muža s fajkou
  1922-1927   Neznáma
  1923-1924   Autoportrét
  1924   Dievča od Trenčína
  1925   Autoportrét
  1925   Prezeranie výbavy
  1925   Žobrák
  1926   Štúdia k obecnej rade
  1926-1929   Pozdravenie
  1927   Portrét
  1927   Predspevák
  1927-1930   Zvonár z Trenč. Teplej
  1928   Modliaci sa sedliak
  1928   Štúdia hlavy sedliaka Štefan Straka
  1930   Portrét slečny Vickovej
  1930   Ráč nás vyslyšať, Pane
  1930   Starý trenčiansky sedliak
  1931   Podobizeň D. Rosulkovej-Kubíkovej

Štefan Straka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429