Rudolf Uher

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art