Ella Peterová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1980 - 1984   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha ,
1993 - 1995   Střední odborné učiliště uměleckořemeslné, Praha ,