Výtvarné umění

person, born
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910