České sociální umění

date of exhibition: 1971/04/25 - 1971/06/06
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
k 50. Výročí založení Komunistické strany československa