Rudolf Krajc

* 6. 6. 1907, Bechyně (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
† 14. 3. 1934, Bechyně (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
painter, Ceramicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01062714

Rudolf Krajc

Narodil se 6. června 1907 v Bechyni. Po absolutoriu reálky v Táboře studoval na pražské Akademii výtvarných umění nejprve v ateliéru prof. Maxe Švabinského, později u prof. Tomáše Františka Šimona na speciální grafické škole. Výborně studoval u těchto profesorů, vyznavačů až zidealizované krásy, v jejich škole získal profesionální kázeň a dokonale zvládl nástroje i materiál. Jinak se od jejich stylu odklonil a hledal svou cestu výtvarného vyjádření.
U Borových doplnil kresbami jeden ze svazků sebraných spisů Josefa Jahody „Na pitevním stole“, kde byl ještě pod silným vlivem svých učitelů, zde Jana Rambouska. Od tohoto roku, tedy r. 1928, již šel skutečně svou cestou. Přiklonil se k dřevorytu, který vyhovoval jeho tehdejšímu silnému sociálnímu cítění. Toto období vyvrcholilo cyklem dřevorytů z r. 1931 pro přítele Vladimíra Diviše pro první svazek kuriózní soukromé edice Aqua tofana vydaného v Horní Vsi u Horní Cerekve „Šest dřevorytů R. Krajce“. Pěti kolorovanými dřevoryty vyzdobil ještě druhý svazek Aquy tofany a to přepis staročeské veršované Písně o Štemberkovi (1931), dále ilustroval staročeskou Píseň Závišovu.
Od těžkého dřevorytu, který dobře zobrazoval sociální až děsivé vidění světa, se přiklání k mědirytině, kde mohl snadněji vyjádřit svůj příklon k jinému výtvarnému pojetí pod vlivem francouzských kubistů a surrealistů, např. Georga Grosze, Pabla Picassa, Henri Matisse a Jeana Cocteaua. Jeho grafický rukopis se stává jemnější, důkazem je sedm dokonalých mědirytin k Písni písní v edici Jaroslava Picky z roku 1933. Vytvořil řadu portrétů, např. Anatola France, Charlese Beaudelaira, mnoho volných grafik a ilustrací. Patřil také k předním tvůrčím osobnostem moderního českého exlibris.
V r. 1931 se přihlásil do soutěže Spolku sběratelů a přátel exlibris a dostal první cenu za dřevoryt z r. 1930. Je známo a určeno cca 22 těchto knižních značek vytvořených např. pro Vlad. Diviše, F. Navrátila, K. Procházku, F. Lehejčka, E. Böhma, O. Kaláčka, O. Králíka, exlibris pro nakladatelství Symposion atd.
V květnu r. 1933 se Rudolf Krajc představil veřejnosti v Krásné jizbě v Praze svou soubornou výstavou kreseb a grafik, chystala se výstava v Brně a opět v Praze. Bohužel, tento mladý a talentovaný umělec podlehl zákeřné tuberkulóze a umírá 14. března 1934 ve věku 27 let. Na pohřbu 17. března se s ním rozloučil se slovy uznání profesor Státní odborné školy keramické Karel Valoušek a za osobní přátele, kteří jej nazývali „Kyček“, se s ním rozloučil MUDr. Miloš Sovák.
Jeho profesor T. F. Šimon o něm napsal tato slova:
„Byl skosen v prvém úspěšném rozletu do života plicní chorobou. Žil svému umění celou duší, obdařen inteligencí a jemným citem chápal se nových ideí a problémů výtvarných. Jeho odvážně prudký rozběh, rozsah jeho schopností imaginačních a výtvarnických a intensita až horečná, příznačná u lidí předurčených osudem ke krátkému životu, s níž chvátal vysloviti své výtvarné vise, byly více než sliby do budoucnosti“.
Plachtová, mestobechyne.cz 2016/03/06

Rudolf Krajc

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Státní odborná škola keramická, Bechyně (Tábor)

Rudolf Krajc

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1933/05/20 - 1933/06/16   Rudolf Krajc: Grafika a kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1970/09/15 - 1970/10/25   Rudolf Krajc, Památník národního písemnictví, Praha
1971/06/04 - 1971/06/27   Rudolf Krajc 1907-1934: Umělecká pozůstalost, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/03/23 - 1942/04/26   Opuštěná paleta, Topičův salon (1937-1949), Praha
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/01/10 - 1971/02/14   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/04/25 - 1971/06/06   České sociální umění, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/06/29 - 2022/09/25   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Rudolf Krajc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Rudolf Krajc, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1971   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1971   České sociální umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Činným členem Mánesa byl..., Opuštěná paleta, 71-73
  1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, 255-261
  1964   Rudolf Krajc, Výtvarné umění, 414-420
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2018   Rudolf Krajc, Art + Antiques, 24-25
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Rudolf Krajc (1907 - 1934, malíř a grafik), Památník národního písemnictví, Praha
  1970   Rudolf Krajc: Generační večer (1907 - 1934, malíř a grafik), Památník národního písemnictví, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Avantgarda Trnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Glosy ze Strahova (9/10), 9/10.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1997/12   Revolver Revue (36/1997), 36.číslo
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Jsem šťasten, že mohu říci několik slov... (Úvodní slovo k vernisáži výstavy Grafika a kresby Rudolfa Krajce)

Rudolf Krajc

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Básně (Generace sv. 5), Družstevní práce, Praha 1
  1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)

Rudolf Krajc

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 254-259
  1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha