Třetí Archa. Surrealistická skupina v Československu 1970 - 1991

institution, city, address
Český fond výtvarných umění, _, _
Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), _