Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
Národní galerie v Praze, Praha, _