Současná česká grafika

date of exhibition: 1994
institution: Výtvarné centrum Chagall
type of exhibition: kolektivní