Československá akademie věd (ČSAV)

date of exhibition, exhibition title
1992/03 - 1992/04/15   Albín Brunovský: Labyrint světa a ráj srdce,