Československá akademie věd (ČSAV)

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1953/12/01   Slavnostní večer k 90. narozeninám národního umělce Ph. Dr. H. C. Ludvíka Kuby, Dům umělců, Praha
1957/06 - 1957/12   Jan Amos Komenský: Život, dílo, doba, Valdštejnský palác, Praha
1963/08/16 - 1963/12/01   Velká Morava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/05/17 -   Sto let od zahájení činnosti ČAVU, Národní muzeum, Praha
1992/03 - 1992/04/15   Albín Brunovský: Labyrint světa a ráj srdce, Československá akademie věd (ČSAV), Praha