Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
2008/02/12 - 2008/04/04   Katerina Bohac: Impresiones, Galerie K 10, Olomouc (Olomouc)