Eugen Jindra

* 11. 9. 1932, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Architect

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
NK ne 2022/06
Ing. arch.

Eugen Jindra

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1958   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury

Eugen Jindra

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Eugen Jindra

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2008   Cold War Modern: Design 1945-1970, V&A Publishing, Londýn (London)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 2
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Eugen Jindra

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Město zblízka, Umění a řemesla, 37-48