Gropius, 1919 (wikipedia)

Walter Gropius

* 18. 5. 1883, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
† 5. 7. 1969, Boston (Massachusetts), Spojené státy (United States)
designer, Pedagogue, Architect

 

sex: male

NK AUT: jn20000602572
VIAF: 24663766

Walter Gropius

1918 ředitelem saských uměleckých učilišť - Bauhaus
od r. 1926 v Desavě
1928-1937 pracoval jako architekt v Berlíně a v Londýně
1938 vedoucím školy architektury na hrvardské univerzitě
1953 cena Grand Prix International d'Architecture
1956
britská zlatá medaile za architekturu

Walter Gropius

Gropius, 1919 (wikipedia)
 

Walter Gropius

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Bauhaus, Desava (Dessau)
???? - ????   Bauhaus, Výmar (Weimar)

Walter Gropius

from - to   student, school, city
1925 - 1927   Brehms Joan, *1907, Bauhaus, Výmar (Weimar)

Walter Gropius

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Bauhaus, *1919
1919 - 1921   Arbeitsrat für Kunst, *1919

Walter Gropius

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/10   Walter Gropius, Národní technické muzeum, Praha
1972/11/12 - 1972/12/03   Walter Gropius: Člověk a dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/10/23 - 1983/01/16   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1983/02/10 - 1983/04/17   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, Berlín (Berlin)
1983/05/08 - 1983/06/26   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrendorf, Düsseldorf
1983/11/26 - 1983/12/23   Fotografie am und um das Bauhaus, Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
1984/01 - 1984/02/14   Bauhaus, Kulturní a informační středisko NDR, Praha 1
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/07/05 - 2002/10/06   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Haus der Kunst, Mnichov (München)
2002/11/10 - 2003/02/09   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
2007/03/23 - 2007/10/07   Laboratorium Moderne: Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2011/02/11 - 2011/05/29   Abstrakter Raum: Formationen der Klassischen Moderne, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/02/23 - 2018/04/07   Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases, Galerie UM, Praha 1

Walter Gropius

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Walter Gropius: Stavby a projekty 1906-1969
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2016   Černá Marie, Galerie VI PER, Praha 8
  2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Die neue Baukunst in Europa und Amerika, Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart
  1931   Walter Gropius, Les Editions G. Crès et Cie, Paříž (Paris)
  1960   Walter Gropius, George Braziller, Inc., New York City (New York)
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Století designu (Průkopníci designu 20. století), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2019   Fenomén Bauhaus (Příběh jedné školy), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9)
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Zprávy, Výtvarná práce, 10.ročník, 4.číslo, 10-10
  1963   Archív Bauhausu vystavuje, Výtvarná práce, 11.ročník, 17.číslo, 12-12
  1963   Kniha o Bauhausu, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 5-5
  1963   Nové zaměření Kaufmannovy ceny za průmyslové výtvarnictví (zprávy), Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 14-14
  1963   Walter Gropius osmdesátiletý, Výtvarná práce, 4
  1964/04/30   Svrchovanost architektury, Výtvarná práce, 1-2
  1965   Byt a filosofie (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 12.ročník, 23.číslo, 6-6
  1969   Auf / bau / haus (Tracking the continuities between logical positivism and avant-garde art), Umění, 44.ročník, 1.číslo, 53-73
  1970   Budova bauhausu podle Gropiuse?, Výtvarná práce, 7
  1970   Poslední Gropiusova stavba dokončena, Výtvarná práce, 7
  1995   The Modernists Interior - Paradigm and Paradox, Umění, 95-100
  2016   ‘To reach over the border' (An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil), Umění / Art, 64.ročník, 3-4.číslo, 291-303
  2021   Prvorepublikové sídliště Zelená Liška, Praha neznámá V., 154-189
  2022   Český kubismus na trhu symbolických statků, Co je českého na umění v Čechách?, 284-306
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Walter Gropius: Člověk a dílo
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011/10   MuseumsJournal, 25.ročník, 4.číslo, Kulturprojekte Berlin, Berlín (Berlin)

Walter Gropius

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Architektura není užitá archeologie, Výtvarné umění, 7.ročník, 9.číslo, 412-416
  1957   Postavení architekta v naší průmyslové společnosti, Výtvarné umění, 7.ročník, 9.číslo, 417-418

Walter Gropius

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/05/10   Roberto Aloi, Achitetture per lo spettacolo (Architektury pro veřejná představení), Výtvarné umění, 86-88
  1962   Bauhaus a dnešek, Výtvarná práce, 4-9
  1962   Železo - ocel - aluminium, Výtvarná práce, 12
  1963   Zprávy, Výtvarná práce, 10.číslo, 10-11
  1964   Palác UNESCO, Věda a život, 2.číslo, 96-99
  1965   Je Bauhaus aktuální?, Výtvarná práce, 9-9
  1966   Dopis ze západního Berlína II (Moderní architektura), Výtvarná práce, 10
  1968   Bauhaus je ještě aktuální?, Výtvarná práce, 9
  1968   Oplačte Bauhaus - zachovejte HFG, Výtvarná práce, 9
  1968   Zahraniční zprávy (Zemřel Sigfried Giedion), Výtvarná práce, 15
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1999   Byt a filozofie, Cestou necestou, 62-70