Jaroslav Pokorný

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Složky divadelního výrazu, Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, _
1964   William Shakespeare v hudbě a na našem jevišti, Státní hudební nakladatelství, Praha
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika), ,
1982   Nápady (Výbor z próz), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Nápady (Výbor z próz), Ivo Železný, s.r.o., Praha