Dominik Duka

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Malíř Alois Doležal (1893-1984): Výběr z díla