Pavel Fraenkl

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 155-160
2012   Jaroslav Durych (Skladba hraná fortissimo), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 223-246