Pavel Fraenkl

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Měsíc nad řekou, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Máchův cit samoty, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 17-30