Stanislav Cigoš

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   V srdci Černého pavouka (Ostravská literární umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)