Oldřich Mikulášek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Zasloužilý umělec Oldřich Mikulášek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Beletristický přínos olomouckého kraje (Seznam spisovatelů a jejich knih), Okresní osvětový sbor pro Olomouc venkov, Olomouc (Olomouc)
1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Nezval, Seifert a ti druzí... (Necenzurovaný slovník českých spisovatelů), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Oldřich Mikulášek: Marné milování (pásmo mladé lyriky), , , , , 98-99
1943   Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje. (O knihách), , , , , 380-382
1964   K Mikuláškovu večeru "Štafety", , , , , -
1988   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), , , , , 440-443
1991   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), , , , , 245-246
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
CD-ROM
published, title (subtitle)
2003   Básníci před mikrofonem
Funeral Card
published, title (subtitle)
1985   Oldřich Mikulášek (básník, zasloužilý umělec)
Periodical
published, title (subtitle)
1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1943/08   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)