Pavel Bílek

Photographer

 

sex: male

Pavel Bílek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1997   Akademie múzických umění, Praha, Filmová a televizní fakulta

Pavel Bílek

from - to   student, school, city
???? - 1993   Pališek Oldřich, *1947, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)

Pavel Bílek

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79

Pavel Bílek

bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Osobnost a dílo Jana Reicha
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Osobnost a dílo Jana Reicha

Pavel Bílek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Lukáš Rittstein: Momentky - Snapshots
  2003   Markéta Othová: Realizované projekty II., Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Lukáš Rittstein (Vědomí věčně něžných já / Awareness of Eternally Tender "Myself"), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Lukáš Rittstein: Natural. Mezi nebem a zemí / Between the Sky and the Earth (Sochy / Sculptures 1980–2021), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha