Jan Zeyer

* 21. 3. 1847, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 6. 5. 1903, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Writer, Architect, Draghtsman, Publicist, Builder, Anthropologist

 

sex: male

NK AUT: jk01152554

notes:
bratr básníka Julia Zeyera

Jan Zeyer

Český architekt v Praze. Pocházel ze staropražské tesařské rodiny. Byl synem stavitele Františka Zeyera, otcem malíře Angelo Zeyera a bratrem básníka Julia Zeyera.
Po ukončení studia na pražské technice (prof. Niklas a Zítek) odjel na delší studijní cestu po Itálii. Roku 1872 vstoupil do praxe ve Stavební bance pro předměstí pražská, a od 1873 spolupracoval s A. Wiehlem jako spoluautor a stavitel navrhovaných staveb. V duchu české neorenesance (sgrafita, štíty, atiky) stavěl měšťanské domy v Roudnici, v Praze III., na Smíchově na nábřeží Legií aj. Snažil se spolu s Wiehlem vypracovat pro Prahu umělecky hodnotný městský dům, jelikož dosud stavěné nájemní domy se jim zdály příliš bezduché a šablonovité. Přesto některé Zeyerovy domy vykazují méně velkorysé řešení interiérů oproti zdobným průčelím. Průčelí svých staveb zdobil chiaroscurovými malbami či freskami, jež prováděli Josef Myslbek, František Ženíšek, J. Koula, V. Oliva, Mauder ad. (např.Kolín n.L.- přístavba radnice).
Několik let byl starostou Výtvarného odboru Umělecké besedy, 1898 náměstek starosty UB. Účastnil se také akcí pro zachování a obnovu kláštera sv. Anežky v Praze. Mimo to vydal fotografický sborník Barok a rokoko v Praze (1895).
PePřík

Lit.: Zlatá Praha XX, 1903, s.347-48

Jan Zeyer

 

Jan Zeyer

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1866 - 1871   Český polytechnický ústav, Praha
1866 - 1871   K. k. Deutsche technische Hochschule in Prag (Německá vysoká škola technická v Praze), Praha, architektura, Zítek Josef, *1832

Jan Zeyer

from - to   institution, city, notes
1870 - 1871   Itálie, studijní cesta, v Římě s Bohuslavem Schnirchem
1872 - ????   Praha, Praha, 1872 praxe ve Stavební bance pro předměstí pražská, spolupráce s Antonínem Wiehlem
1880 - 1885   Roudnice nad Labem (Litoměřice), Roudnice nad Labem (Litoměřice), pobyt, tvůrčí činnost

Jan Zeyer

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Jednota pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky, *
???? - ????   Umělecká beseda, *1863
1873 - ????   Spolek architektů a inženýrů Království českého, *1865

Jan Zeyer

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/06 - 1952/09   Čeští architekti-realisté devatenáctého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha

Jan Zeyer

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Čeští architekti-realisté devatenáctého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   První dům Topičova salonu a jeho výstavní prostor, Topičův salon 1894-1899, 31-39
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy

Jan Zeyer

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Diskusní příspěvek V. V. Štecha, Výtvarná práce, 9