Jan Zeyer

from - to, institution, city, (notes)
1870 - 1871   Itálie, _, (studijní cesta, v Římě s Bohuslavem Schnirchem)
1872 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (1872 praxe ve Stavební bance pro předměstí pražská, spolupráce s Antonínem Wiehlem)
1880 - 1885   Roudnice nad Labem (Litoměřice), Roudnice nad Labem (Litoměřice), (pobyt, tvůrčí činnost)