Pavel Zajíček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Viktor Karlík: Ruce básníků / Hands of Poets
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2012   Biblios, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 11-
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013 ((výstava, filmy, hudba))