Jan Otokar Fischer

* 30. 11. 1923, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 1. 1992
translator, Pedagogue, Literary Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01031265

notes:
PhDr., DrSc

Jan Otokar Fischer

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154
  2009   Cid v zrcadle českých překladů a adaptací (1885 - 2001), Svět literatury, 94-112
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha

Jan Otokar Fischer

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století (Od 30. let do současnosti), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Francouzská setkání, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Jan Otokar Fischer

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Kresby / obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Plukovník Chabert ((Dívka se zlatýma očima)), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Cikánečka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Devadesát tři, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Pamflety proti příživníkům, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1954   Sestřenice Běta, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   O smíchu (Úvahy o umění a společnosti), Československý spisovatel, Praha
  1958   Ztracené iluse, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Ztracené iluse, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
  1977   Na křídlech refrénu, Československý spisovatel, Praha
  1981   Za sklem, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1985   Lesk a bída kurtizán, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Vznešenost a bída vojenského života, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Kartouza parmská, Svoboda, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Bérangerova satirická píseň, Světová literatura, 242-250

Jan Otokar Fischer

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Rytíř naděje (Život Luise Carlose Prestese), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Rytíř naděje, Družstevní práce, Praha 1
  1952   Básně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
  1952   Vzněšená bída, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   Srdce světa (Čtení ze světové literatury 18. a 19. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Na křídlech refrénu, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Nabuachodonosor, Pan Senátor, Světová literatura, 250-252

Jan Otokar Fischer

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/04/14 - 1983/06/05   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Kresby / obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)