Marie Dohnalová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Cesta Alfreda Justitze, Umění, 32, 1, 1984, 65-81
2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 44-46
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2016   Auguste Rodin: Příběh dvou kreseb (Téměř detektivní pátrání po původu dvou mistrovských kreseb ženských aktů)