Marie Dohnalová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Alfred Justitz, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Dissertation
published, title (subtitle)
1977   Románské portály na Velehradě