Marie Dohnalová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1982/05/20 - 1982/06/04   Jiří Svoboda: Ilustrace, Brno (Brno-město)
1996/07/19 - 1996/08/30   Alfred Justitz: Život a dílo, Cheb (Cheb)
2014/12/03 -   Franta, Třebíč (Třebíč)
2015/06/23 - 2015/08/30   Franta: Tváří v tvář, Ostrava (Ostrava-město)
2016/10/07   Auguste Rodin: Příběh dvou kreseb, Třebíč (Třebíč)