Václav Vojtíšek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Obrázky ze starého Kladna dobrovického učitele a historika Antonína Sládečka, Posel z Budče, , , 2012/09/28, 32-48
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Guide
published, title (subtitle)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
Text
published, title (subtitle)
1945   Kniha o zmizelé Praze