Johannes Urzidil

Book
published, title (subtitle), publisher, city
[1936]   Zeitgenössische Maler der Tschechen, Forum Verlag, Bratislava (Bratislava)
1937   Václav Hollar (Umělec, vlastenec, světoobčan), Orbis, Praha
1942   Hollar (A Czech Emigre in England), Czechoslovak, Londýn (London)
2008   O české a německé kultuře, Jaroslava Jiskrová - Máj, Praha