Vítězslav Procházka

* 16. 8. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 5. 11. 1991, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Architect,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01101223

Vítězslav Procházka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1948   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

Vítězslav Procházka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha

Vítězslav Procházka

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967   Československá architektura XX. století, Mánes, Praha

Vítězslav Procházka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Dvě výstavy architektů, Výtvarná práce
  2016   Appendix: The Czechoslovak Architects in the Soviet Union in the 1930s, Umění / Art, 64, 2, 162-166

Vítězslav Procházka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Československu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Moderní architektura v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha

Vítězslav Procházka

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1990   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Lidé a sídliště, Svoboda, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Druhý aktiv architektů o směrném plánu Prahy, Výtvarná práce
  1956   K diskusi o pravdivé výstavě, Výtvarná práce, 10
  1971   Jan Kotěra - osobnost stále aktuální, Umění a řemesla, 58-59
  1971   O tvorbě životního slohu, Výtvarná práce
  2013   Programové provolání bloku architektů a výtvarníků, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 211-213