Martina Chlubnová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Martina Chlubnová: Ikarův let / Il volo di Icaro
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   3. salón Sdružení Q
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Martina Chlubnová: Ikarův let / Il volo di Icaro (kresba, originální grafické listy, malba - realizované v letech 1993 - 1997 v Itálii)
2000   Martina Chlubnová: Fragmenty (Malby a grafiky z pobytu autorky v Itálii)