Bořivoj Pejchal

* 28. 12. 1953, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
ceramicist , painter, architect

 

nationality: Czech
sex: male
web: borivojpejchal.cz

word:
Do roku 2005 nacházel podněty k malířské práci v krajinném milieu Vysočiny, později ho zaujal vínorodý jih Moravy. Není však krajinářem. Formulovaným výtvarným jazykem dříve reagoval na industriální pustošení přírody, pak sevřel soustředění okolo grafických hodnot krajiny a přitažlivosti jejích barevných metamorfóz. Objektivně poznané stmeleně sdružil se subjektivně tušeným. V exaktních kompozicích dominují připodobnění kmenů stromů, detailů kůry, letokruhů, lomů větví, skalních útvarů apod. Lze vymezit, že zde účelně řešil, zda má vzhled obrazu podřídit obsahu, nebo obsah postihnout nezávislou formou. Ve shrnutí malbami zprostředkovaných dokladů o takovém řešení dospějeme k názoru, že se neobrací k přízni prostředního diváka, současně však ani přímo neinklinuje k vnitřně zdůvodněnému abstraktnímu projevu. Malbou specificky transformuje viděnou a zakušenou skutečnost. Lze hovořit o otiscích spojnic malířových uvažování a emocí. Oblíbil si technickou specifiku spočívající v nízkém podkladovém reliéfu budovaném prostředky fakticky sochařskými a pak přemalovaném. Větvení takového přístupu, vystupujícího ze zaujetí pro souladný grafický řád, nacházíme v obměnách námětu mandaly. Od roku 2009 hojně užívá barevně živé seriální geometrické zobecnění, skrze než parafrázuje inspirace architekturou a jednotlivostmi vegetace. V nejnovější kolekci obrazů komorních formátů (olejomalby na plátnem potaženém sololitu), premiérově vystavené v dubnu 2011 ve Velkém Meziříčí, představil minimalismu blízký přístup k tématu vinohradů. Věnuje se i fotografii. S akcentem na estetickou kvalitu tematizuje fragmenty přírodních jednotlivostí a banální motivy zlomků nepotřebných věcí.
Jan Dočekal, 26.4.2011