Herbert Edward Read

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Osudy moderního umění, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Henry Moore (A study of his life and work), Thames & Hudson, Londýn (London)
1967   Výchova uměním, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Henry Moore (Mère et enfant / Mother and Child / Mutter und Kind / Madre e hijo), UNESCO, _