Ivan Vala

* 3. 2. 1964, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, sculptor, photographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vystudoval gymnázium v Plzni a v roce 1986 nastoupil na pražskou FAMU (katedra výtvarné fotografie), kde absolvoval v roce 1989. Od 90. let se věnuje profesi fotografa a užité, zejm. knižní grafice. Od roce 2005 působí jako pedagog na SSUPŠ Zámeček v Plzni, kde vede obor fotografie. Fotografie je také trvalým médiem Valovy volné tvorby. Citlivé černobílé záběry vděčí za svoji působivost a kvalitu autorově schopnosti vnímat velmi prosté, nekřiklavé a někdy sotva postřehnutelné „skryté kresby“ v běžné realitě našeho prostředí, ve zkorodovaném plechu či pomačkaném papíru. To jistě není Valův objev; autor se však zcela vyvaroval snadno dosažitelných estetických efektů, které takovéto náhodně postřehnuté mimoděčné kreace času a událostí na povrchu různých materiálů skýtají, a zaměřil se s velkým porozuměním na jejich vztah k prázdné ploše, která vůbec podmiňuje existenci vzniklého útvaru. Dosáhl tím nebývalé prostoty a soustředěnosti motivu, který se projevuje jako „skrytá kresba“, jak nazval jeden z cyklů těchto fotografií. Tyto kresby jsou, máme-li parafrázovat výstižné označení Jiřího Valocha, jakýmsi „minimalistickým lyrismem“. Vala tento svůj minimalismus vyznačující se intenzivní hodnotou nevtíravé, tiché lyriky rozvíjí paralelně v kresbách na papíře; ale i papír je tu vlastně často již materiálem mimoděk poznamenaným stopou času a události: skvrnou, čmárou, trhlinou… Vala tuto stopu často jen nepatrným zásahem dovede k vyslovení, aby dal v ploše vyniknout grafickému znaku promlouvajícímu z pozadí toho, co je za znaky. Na okraji fotografické a kreslířské tvorby vytvořil Ivan Vala rovněž pozoruhodné drobné sochařské práce; vznikly trpělivým ručním broušením tmavého ligurského mramoru, jehož smyslem nebylo kámen přeformovat, nýbrž spíše doslovit a vrátit v něm naznačený tvar sobě sama a snad jen odkázat diváku mimoděčné vyzařování jeho tvarového výrazu.
Svoji fotografickou tvorbu se pokusil Ivan Vala představit v roce 1988 samostatně v Plzni, jeho práce však shledal totalitní režim pro jejich nekonformní charakter závadnými. Svěšení a zákaz výstavy se stal jednou z mála kulturních a politických afér v Plzni na sklonku režimu (totéž se opakovalo o rok později v Praze při pokusu o rozšířenou reprízu výstavy). Po revoluci se Vala vedle fotografie věnoval užité grafice. V roce 1995 získal za celkové grafické zpracování publikace o díle Jiřího Koláře „Ven ze stránky“ cenu Nejkrásnější české knihy za rok 1994, vyhlašovanou PNP v Praze.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
Po gymnáziu studoval katedru výtvarné fotografie na FAMU (1986 - 1989). Od 90. let se věnuje profesi fotografa a grafickému a užitému designu. Trvalým médiem jeho volné tvorby je fotografie, kresba, malba a objekt. Společná výstava se dvěma amatérskými kolegy v Plzni byla r. 1988 po odpolední vernisáži „svěšena” a zakázána. V roce 1989 to po několika dnech potkalo i jeho výstavu v Praze. Zřejmě proto o svých expozicích jen nerad (popřípadě na poslední chvíli) informuje (i organizátory).
galerie4.cz, 1.1.2019