Bedřich Zákostelecký

* 23. 3. 1942, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
umělecký knihař, musician, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.knihar-bedrich.cz

word:
Zákostelecký, Bedřich, klarinetista, hudební pedagog a knihař, narozen 23. 3. 1942, České Budějovice.
Mládí prožil v Nových Hradech. K hudbě jej přivedl jeho bratranec z Kramolína hrou na akordeon. Od roku 1956 studoval na Vojenské hudební škole v Liberci, kde přibral k akordeonu také klarinet (absolvoval v roce 1959). Následovalo přidělení k plukovní vojenské hudbě v Českém Krumlově. Zájem o hudební pedagogiku jej nasměroval ke studiu na plzeňské konzervatoři, kde u Františka Vacovského absolvoval hru na klarinet v roce 1969 (u absolutoria hrál Koncert pro klarinet od Viktora Brunse). V polovině šedesátých let začal působit jako učitel na Lidové škole umění ve Volyni a od roku 1972 na Lidové škole umění Strakonice. Vzhledem k nedostatku klarinetové literatury pro začínající žáky začal v sedmdesátých letech sestavovat Školu hry na klarinet. Vydavatelství Supraphon mu posléze tento projekt přímo zadala a Zákostelecký se stal autorem a zároveň držitelem tří patentů na učební pomůcky a hmatové tabulky. Dva roky externě vyučoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1977–79). V letech 1982–84 působil na Lidové škole umění v Trhových Svinech a následně (1984–91) učil na plzeňské konzervatoři. Vychoval několik generací úspěšných profesionálních klarinetistů, mezi něž patří mimo jiní František Bláha, Václav Hruška, Pavel Brázda nebo Milan Srb. Knižní vazba. Konzultace u L. Hodného st., J. Faltuse, J. Svobody. Celkové pojetí vazeb a pouzder vychází z autorova hlubokého vztahu k literárnímu dílu. Více než třicet let budoval Bedřich Zákostelecký svou knihařskou dílnu. Od roku 1991 působil na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru Manažer knižní kultury. V současnosti se věnuje knižní vazbě ve svém ateliéru v Přešticích. V roce 1998 mu byl udělen titul Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba. Je členem Rotary klubu a Unie výtvarných umělců v Plzni.

Dílo

Dílo literární:Škola hry na klarinet, 1. díl (Editio Bärenreiter, Praha 2001);

Škola hry na klarinet, 2. díl (Editio Bärenreiter, Praha 2004).
Literatura

Spurný, František: Sedm křížků na krku. Narozeninový rozhovor s Bedřichem Zákosteleckým (Plzeň 2012).