Eva Kyšková

* 7. 9. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, restaureteur

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Po absolvování Státní grafické školy v Praze (1946-50) byla přijata na pražskou AVU do ateliéru monumentální malby prof. V. Sychry, kde absolvovala roku 1956. Následující léta studovala malířské techniky a restaurování u prof. B. Slánského (1956-59, do roku 1960 tzv. čestný rok). Své znalosti rozšiřovala četnými studijními cestami po západní Evropě, střední Asii a zemích východního bloku (Maďarsko, Bulharsko, Polsko). V 60. letech byla členkou ICOM. Podílela se na mezinárodní pomoci Florencii (1968). Roku 1976 se zúčastnila mezinárodního kongresu IIC ve Florencii. Věnuje se především restaurování děl holandských mistrů. Donedávna aktivně restaurovala.
Přísnou kázeň a přesnost vyžadovanou při restaurování kompenzovala uvolněným, energickým projevem v oblasti volné tvorby. Hlavní složkou je tradiční portrét a krajinomalba. Zpočátku byla inspirována imaginací a surrealismem, avšak záhy se vrací k impresivnímu pojetí reálné krajiny. Plátna E.K. zachycují zimní krajinu v jejích neustálých proměnách. Schematicky pojaté koruny holých stromů vyzařují určitý neklid (Zahrada, 1980; Cesta k Jemništi, 1983). Byla okouzlena proměnami oblohy. Svá plátna představila několika výstavami u nás i v zahraničí (1970 E.K.- monotypy, Düsseldorf (NSR); 1981 E.K.- krajina, Znojmo; 1983 E.K.- obrazy a restaurátorské práce, Česká Lípa a Doksany; 1999 E.K. - Krajiny, nemocnice „Na Homolce“ Praha).

Restaurátorské práce:
1959-1960 Nové Sedlo, kostel sv. Václava, Restaurování nástěnné malby a závěsných obrazů od F. Lichtenreitera (?), 1733-1737 (spol. E. Belanovou, J. Braunem, J. Erhardtem, K. Hradilem, H. Matoušovou, M. Schillerem, D. Schwarzovou, J. Králem, J. Němcem a R. Ondráčkem).
1960 Planá, dřevěný renesanční strop.
1961 Častolovice, zámek, renesanční malířská výzdoba nádvorního průčelí (spol. P. Lorkem, J. Stříbrským, M. Valentovou, J. Vachudou a A. Zvolenským, znovu restaurováno v 90. letech 20. století – B. Valchářová ad.)
1962 Srbeč, kostel Sv. Jakuba Většího, 3 deskové obrazy z nástavce epitafu Adama Hrušky z Března od Blažka ze Srbče, 1581.
1962-63 Praha 1, Clam-Gallasův palác, barokní fresky.
1963 Praha 2, klášter Na Slovanech, gotické nástěnné malby v ambitu (kolektivní práce).
1964 Nelahozeves, zámek, nást. malby v nikách rytířského sálu, tempera na omítce (spol. J. Vachudou a Kaderou) / Bechyně, zámek, renesanční fresky / Zákupy, zámek, Portrét vojevůdce.
1965 Hořovice, zámek, J. P. Molitor: Sv. Jan s Kříže, Sv. Terezie, 1744, oboje olej na plátně. Prezentováno roku 1966 na výstavě L'arte del barocco in Bohemia v Palazzo Reale v italském Miláně / Vysoký Chlumec, zámek, J. van Huysam: Hon na jelena, olej, plátno (svoz Košetice) / Konopiště, zámek, 2 x anonym: Sv. Jiří, 1733 (i.č. 29460 a 29443, spol. J. Horkým) / Praha - Hradčany, Pražský hrad, renesanční dřevěné stropy.
1966 Nelahozeves, zámek, nástropní malby v tzv. Rytířském sále, 3. čtvrtina 16. stol. (spol. M. Šebelovou a J. Vachudou) / Praha 1, Celetná ulice, renesanční dřevěné stropy.
1966-67 Mnichovo Hradiště, zámek, barokní fresky v salle terreně (spol. M. Šebelovou), dvoudílná zpráva uložena v archivu Středočeského SÚPP.
1967-68 Libočany u Žatce, zámek, J. V. Tschöpper (?): malířská výzdoba rokového salónku, 60. léta 18. stol.
1968 Účast na pomoci restaurátorů ve Florencii.
1969 Soubor obrazů a plastik ze sbírek muzea v České Lípě / Prachatice, renesanční fresky a sgrafita / Pietr de Bloot: Společnost, olej na plátně Dirck de Hoogh: Ranhojič, olej na plátně / Pietr van Laar: Žebráci, olej na plátně. Vše Praha, Jedličkův ústav.
1970 Praha, Martinický palác, dřevěné renesanční stropy.
1971 Znojmo, kostel sv. Hipolyta, barokní fresky.
1972 Zákupy, zámek, fresky.
1972-75 Praha-Malá Strana, Valdštejnský palác, renesanční stropy.
1973 Znojmo, 3 gotické madony. Zákupy, zámek, sluneční hodiny.
1973-75 Mutěnín, kostel, gotické fresky.
1974-75 Jemniště, zámek, barokní fresky.
1976 Jihlava, kostel minoritů, gotické fresky; Hostouň, kostel, gotické fresky.
1977 Kaceřov, zámek, renesanční fresky. Madona z Dubnice
1977-79 Praha, Bertramka, nástěnné malby.
1980 Praha, letohrádek Amerika, restaurování fresek.Svatá Hora u Příbrami, barokní výzdoba kaple. Madona z  Dětřichovic.
1980-81 Jestřebí, kostel, V.Kramolín: Křížová cesta. Zákupy, zámek, soubor obrazů.
1981-82 Lnáře, zámek, renesanční nástěnná malba.
1984 Kozel, zámek, J. Gossaert zv. Mabuse: Madona s dítětem, kolem 1517.
1986 Znojmo, kaple sv. Barbory v koslele sv. Mikuláše, barokní nástěnná malba.
1990 Velký Týnec, kaple, nástěnná malba z 18. stol.
1991-93 Lnáře, zámek, transfery nástěnných maleb (kolektiv).
1993-95 Opočno, klášter kapucínů, malby v ambitu a kostele.
1994-95 Starosedlcký Hrádek, kostel, gotické nást. malby (kolektiv).
1999 Jemniště, zámek, 2 plátna od Giuseppe Rocco, 18. stol.
2001-02 Tovačov, zámecká kaple, nást. malby od Johannese Stegera, kolem 1670, dále 15 pláten, 6 deskových obrazů a 3 plastiky

PePřík

Lit.: Umění restaurátorské, UHM Kroměříž 1969. - E.K.obrazy a restaurátorské práce, Městské muzeum, Doksany 1983. - Bibliografie publikací restaurátorů. TA I. 1990, s. 132.

notes:
studijní cesty po západní Evropě, střední Asii a zemích vých. Bloku, členkou IIC