České umění první poloviny dvacátého století

Picture
published, title (subtitle), page
1912   Vražda