Obrazy a plastiky

date of exhibition: 1964
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní