Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

person, born
Kubičková Klára, 15. 8. 1936