Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp

person, born
Pavlů Dušan,
Vorba Ladislav, 12. 6. 1930