Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze
2016   Universum Locus
Book
published, title (subtitle)
2007   Křižovatka geneze moderního malířství a hudby
2016   Humor a hra v Galerii H
Periodical
published, title (subtitle)
2006   Výtvarná výchova