Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

institution, city, address
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Praha, M. D. Rettigové 4