Rudé právo, tiskařské závody, n.p.

city: Praha
address: Na poříčí 30, Praha 1
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Rudé právo, tiskařské závody, n.p.

kniha
  published   title (subtitle)
  1951   Tři měsíce v New Yorku
periodikum
  published   title (subtitle)
  1959/04/01   Květy
  1964/04/02   Kulturní tvorba (Týdeník pro politiku a kulturu)
  1965/09/23   Kulturní tvorba (38)
  1966/10/06   Kulturní tvorba (40)
  1967/02/23   Kulturní tvorba (8)
  1967/10/26   Večerní Praha
  1968/05/18   Večerní Praha
  1968/09/02   Večerní Praha
  1968/12/12   Večerní Praha

Rudé právo, tiskařské závody, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1970   Praha v obrazech J. Š. Malečka
  1971   Karel Pokorný: Výbor z díla
  1979   Daniela Havlíčková: Grafika
  1979   Eva Bednářová: Ilustrace
  1979   Jiří Kalousek: Ilustrace
  1979   Sergej Roule: Plastiky
  1979   Vladimír Suchánek: Grafika
  1980   Blažena Borovičková Podpěrová
  1980   Dagmar Berková: Ilustrace
  1980   Jana Sigmundová (Ilustrace)
  1980   Květa Pacovská: Ilustrace
  1980   Marie Michaela Šechtlová: Kresby a grafika
  1984   Jan Hričák
  1986   František Valena: Email - šperk
  1987   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
  1989   Jan Smetana: Výběr z díla
  1989   Josef Žáček: Obrazy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1968   Jarmila Kalašová, Mira Benešová
  1974   Česká sociální grafika dvacátých let
  1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
  1984   3. členská výstava středočeských výtvarníků (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
  1987   Člověk a technika v české fotografii do roku 1914
  1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
kniha
  published   title (subtitle)
  1953   Ernst Thälmann (Příspěvek k politickému životopisu)
  1953   Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu
  1953   Základní otázky estetiky (Díl první)
  1954   Aféra s křečkem a jiné povídky
  1954   Karel Havlíček Borovský
  1954   Politické články a polemiky (II. část z let 1935-1938)
  1955   Dějiny starověkého Východu
  1955   Devadesát tři
  1955   Psohlavci
  1955   Rozhovory s Goethem
  1955   Smrt je mým řemeslem
  1955   Utrpení Sacca a Vanzettiho (Legenda z Nové Anglie)
  1955   Zuřivý reportér a poslední reportáže
  1956   Bílá velryba
  1956   Černomořská jitra
  1956   David Copperfield (II)
  1956   David Copperfield (I)
  1956   Dům u mišpule
  1956   Filosofská historie
  1956   Chrám Matky Boží v Paříži
  1956   Křest Svatého Vladimíra, Epigramy (výbor)
  1956   Má dobo, čase můj
  1956   Malá kronika Anny Magdaleny Bachové
  1956   Na Slovanech (Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera)
  1956   Neblahý Juda
  1956   Paměti
  1956   Písně otroka
  1956   Porážka
  1956   Rozprava o politické ekonomii
  1956   Studie o krásné literatuře a politické ekonomii
  1956   Temno (Historický obraz)
  1956   Zvonokosy
  1956   Zvony novoroční
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady
  1957   Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo
  1957   K základní otázce estetiky
  1957   Kniha veršů
  1957   Křížová cesta (Ponuré ráno)
  1957   Křížová cesta (Sestry)
  1957   Křížová cesta (1918)
  1957   Renesanční filosofie
  1957   Rudé zpěvy
  1957   Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny
  1957   Starořecké báje
  1957   Starověká filosofie
  1957   Středověká filosofie
  1957   Tři tlouštíci
  1957   V zámku a podzámčí
  1957   Voltaire - myslitel a bojovník (I. filosofie, náboženství)
  1958   Bosí rytíři
  1958   Jesuité
  1958   Lenin o kultuře a umění
  1958   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova)
  1958   O stromu svobody
  1958   Pohádky jednoho dne
  1958   Růže pro Emilii
  1958   Sbohem, armádo!
  1958   Stránky z mého života
  1958   Učeň tajného umění
  1958   V zámku a podzámčí
  1958   Vlk mezi vlky I (Město a jeho neklidné děti)
  1958   Vlk mezi vlky II (Venkov v plamenech)
  1959   Americký ráj
  1959   Bohatýrská trilogie (Vzpoura na parníku "Primátor Dittrich", Dobrodružství šesti trampů (Nové pověsti české), Z tajností žižkovského podsvětí)
  1959   Divadelní hry 2 (Kulatolebí a špičatolebí, Horáti a Kuriáti, Strach a bída Třetí říše, Pušky paní Carrarové, Matka Kuráž a její děti, Lukulův výslech, Život Galileiho)
  1959   Idiot (Román o čtyřech dílech)
  1959   Jaké prostorné nebe
  1959   Komedie I (Bouře, Dvé šlechticů veronských, Veselé ženy Windsorské, Veta za vetu, Komedie plná omylů, Mnoho povyku pro nic, Marná lásky snaha)
  1959   Komedie II (Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Konec vše napraví, Večer tříkrálový, Zimní pohádka)
  1959   Kosmický věk
  1959   Modrý pstruh šťastných
  1959   Mořský vlk
  1959   Nespavost
  1959   O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození (Kapitoly z dějin vzájemných vztahů Čechů a Slováků v národním hnutí do roku 1848)
  1959   Plamen a vítr (Z letopisů městečka Raňkova)
  1959   Podivná příhoda inženýra Vladivoje Vejvody (a jiné rozmarné povídky)
  1959   Proč se bát bouře?
  1959   Sto básní (Výbor z lyriky)
  1959   Sto květů
  1959   Vandrovní tovaryš
  1959   Volá Mirnyj
  1959   Zpěvy rolnické a pastýřské
  1960   ... s číslem na srdci (Zážitky z dvanáctiletého vězení Jakuba Boulangera)
  1960   Anglosaský postoj
  1960   Basilejské zvony
  1960   ČSR a KSČ (Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo)
  1960   Čtení o českých umělcích a buditelích
  1960   Jestřábí křik
  1960   Kniha o Bibli
  1960   Leningrad
  1960   Minehava (Obraz života nejstarších osadníků v naší vlasti)
  1960   Modravé jaro
  1960   Nedokončený román
  1960   Režný vítr
  1960   U zakleté řeky
  1960   Vražda potřebuje reklamu
  1960   Zázračná hodinka
  1961   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1961   Cítění času
  1961   Divadelní hry 3 (Dobrý člověk ze Ščchuanu, Pan Puntila a jeho služebník Matti, Zadržitelný vzestup Artura Uie, Vidění Simony Machardové, Švejk za 2. světové války, Kavkazský křídový kruh, Dny Komuny)
  1961   Dobří přátelé
  1961   Elsa
  1961   Kroužky základních politických znalostí
  1961   Londýnský antikvář
  1961   Temno
  1961   Tento svět
  1961   Učedník kouzelníka Čáryfuka
  1961   Úspěch (Tři léta dějin jedné provincie)
  1961   Vzpomínky na Julia Fučíka (Okupace)
  1961   Z prachu země
  1961   Za dálkou dálka
  1961   Zázrak v Těpicích
  1961   Žalující obraz
  1962   Cestující z Imperiálu
  1962   Jesuité
  1962   Lunapark v hlavě
  1962   Parabola
  1962   Šachta
  1962   Tragédie I (Troilus a Kressida, Coriolanus, Titus Andronicus, Romeo a Julie, Timon Athénský, Julius Caesar)
  1962   Tragédie II (Makbeth, Hamlet, Král Lear, Othelo, Antonius a Kleopatra, Cymbelin)
  1962   Úžasný chlapík
  1962   Vnuci našich vnuků
  1962   Všední dny prokurátora
  1962   Z lyrického odstupu
  1963   Agadir
  1963   Aurelián
  1963   Balady Petrici Kerempuha
  1963   Banánová válka
  1963   Cervantes
  1963   Co je estetika
  1963   Darebné verše Roberta Burnse
  1963   Delta
  1963   Divadelní hry 1 (Baal, Bubny v noci, V houštinách měst, Muž jako muž, Šestáková opera, Svatá Johanka, Z jatek, Matka)
  1963   Gramsciho popel
  1963   Jeden den Ivana Děnisoviče
  1963   Listí ze šesti stromů
  1963   Meteority
  1963   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů)
  1963   Návrat (Antologie krátkých próz Hany Gregorové, Jégého, Janka Alexyho, Gejzy Vámoše, Jána Hrušovského, Mila Urbana, Petra Jilemnického, Dobroslava Chrobáka, Margity Figuli, Zuzky Zgurišky, Dominika Tatarky a Jána Bodenka)
  1963   Noviny a novináři
  1963   O krásnu
  1963   O nenapsané knize (Vyprávění o Johnu Reedovi)
  1963   Paměti III
  1963   Stařec a moře
  1963   Ulice plná plášťů do deště
  1963   Ze země jitřní svěžesti (Korejské lidové pohádky a povídky, přísloví a hádanky)
  1963   Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho
  1964   Cesta Jaroslava Kratochvíla
  1964   Čeho se nemohu zříci
  1964   Hudba pouště
  1964   Chléb a oprátka
  1964   Kámen a bolest
  1964   Liška Bystrouška
  1964   Manhattan
  1964   Mokré moře
  1964   Objevitelé a dobyvatelé
  1964   Opožděné reportáže
  1964   Pařížský venkovan, Anicet neboli panoráma
  1964   Perspektivy člověka
  1964   Povídky
  1964   Přijde smrt a bude mít tvé oči
  1964   Robinsonka
  1964   Román a lid
  1964   Sedmkrát o smyslu filosofie
  1964   Silnice silnice
  1964   Světové dějiny v datech (I)
  1964   Světové dějiny v datech (II)
  1964   Trojúhelníková hruška
  1964   Vrať mi moje hadříky
  1964   Vraždy v ulici Morgue a jiné povídky (Vrah jsi ty!, Vraždy v ulici Morgue, Záhada Marie Rogetové, Odcizený dopis, Zlatý brouk)
  1965   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1965   Dobrodružství Toma Sawyera
  1965   Horalka
  1965   Jilm a vítr
  1965   Kapesní povídky
  1965   Knihy džunglí
  1965   Nokturna
  1965   Povídky
  1965   Právo na druhého
  1965   Prostor k rozlišení
  1965   Překlady (Poezie, divadlo)
  1965   Smysl lidského života (Studie k filosofii člověka)
  1965   Stín Bílé skály
  1965   Studium předmětu
  1965   Tajemství transpluta
  1965   Torzo lásky (Osudy Jindřicha Pruchy)
  1965   Velikonoční týden
  1965   Vichry
  1966   Advent
  1966   Aniara
  1966   Apollinaire
  1966   Cesta za hrstí rýže (Egypt, Indie)
  1966   Drama, román a epochy
  1966   Hazard pana Lessepse
  1966   Helimadoe
  1966   Horké poledne
  1966   Chuť skutečna
  1966   Klobouk ve křoví (Výbor veršů V + W (1927 - 1947))
  1966   Kosti
  1966   Kronika špicla
  1966   Kult člověka
  1966   Literární kritiky a studie
  1966   Modrý host
  1966   Na břehu světa
  1966   Ohnisko nenávisti
  1966   Paměť člověka
  1966   Pstruh
  1966   Původ a podstata romantismu
  1966   Skok do tmy
  1966   Studie z estetiky
  1966   Tak žije Francie
  1966   Tluču na dveře
  1966   Toulavý autobus
  1966   V Egyptě nejsou jen pyramidy
  1967   Čas lidského života
  1967   Černé slunce
  1967   Člověk a psychoanalýza
  1967   Dáma na kolejích
  1967   Dějiny KSČ (Studijní příručka)
  1967   Džungle
  1967   Fyzika strachu
  1967   Industriální společnost v sociologické diskusi
  1967   Křížová cesta (Sestry)
  1967   Křížová cesta (1918)
  1967   Křížová cesta (Ponuré ráno)
  1967   Magnetická pole
  1967   Maurice Henry
  1967   Mládí na křídlech
  1967   Můj životopis
  1967   Mytologie
  1967   Největší z Pierotů
  1967   Od klatby k dialogu
  1967   Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
  1967   Pohádky o mašinkách
  1967   Prag (Das tausendjährige hunderttürmige Prag in Stadtwanderungen - ein intimer Führer durch Prags Schönheiten, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten und romantische Winkel)
  1967   První den války
  1967   Součet zeleně
  1967   Tady
  1967   Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu?
  1967   Teorie textů
  1967   Verdi (Román opery)
  1967   Vizita
  1967   Záblesky melodie
  1967   Zakletý duch (Výbor z invektiv, pamfletů, dopisů, deníků a bagatel)
  1967   Zlomený meč (Povídka o markomanském králi Marobudovi)
  1967   Znamení popela
  1968   141 soudniček (Výbor ze soudniček českých autorů)
  1968   Abonent trati U
  1968   Bastard
  1968   Brevíř moderního člověka
  1968   Bürkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Raimund Chalupník
  1968   Člověk v zrcadle aforismů, výroků a myšlenek slavných a vynikajících lidí pocházejících z nejrůznějších zemí a národů a žijících v době dávné, i nedávné ba i současné, aneb též, Zrcadlo pro člověka
  1968   Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích (1)
  1968   Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích (2)
  1968   Fantastické povídky
  1968   Generálové v pozadí (O úloze německého generálního štábu 1640-1965)
  1968   Havířská balada
  1968   Heteronyma
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha první, 1.-2. dil)
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha druhá, 3.- 4. díl)
  1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha třetí, 5. - 6. díl)
  1968   Ideály, iluze a skutečnost (Eseje o socialismu)
  1968   Jak chutná moc
  1968   Jen o rodinných záležitostech
  1968   Kapitoly z českých dějin 1 (Texty prvního semestru 41. rozhlasové university)
  1968   Konvergence ano či ne?
  1968   Literatura a filosofie
  1968   Má přítelkyně Dora (Novela)
  1968   Mnichovské dny (Paměti)
  1968   Moji přátelé milionáři (Příspěvek k sociologii společnosti blahobytu podle vlastních zážitků)
  1968   Možnosti a meze (Úvahy o budoucím vývoji naší společnosti)
  1968   Mrtví nezpívají
  1968   Naše živá i mrtvá minulost (8 esejí o českých dějinách)
  1968   Není zítřku
  1968   Netrpělivost srdce
  1968   Něžná je noc
  1968   O lidech, ekonomice a demokracii
  1968   Obrazy z dějin národa českého (Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti, (2.-3. díl))
  1968   Obrazy z dějin národa českého (Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti, (1. díl))
  1968   Petr První /I.
  1968   Petr První/ II.
  1968   Pražský pitaval
  1968   Předhusitské Čechy 1310-1419 (Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419)
  1968   Rada moudrých (Záznam besed, které se nikdy nekonaly: Rozhlasová pásma z myšlenek velikánů lidského rodu 1964-1967)
  1968   Robinzoni z "Kronborgu"
  1968   Sestřenice Běta
  1968   Spartakus II. (Smrtí boj nekončí)
  1968   Srnčí milování a jiné obrázky z chodské přírody
  1968   Starověké báje a pověsti
  1968   Stopař
  1968   Stopy v divočině
  1968   Synové
  1968   Tesáno do kamene, psáno na papyrus
  1968   Trpký čas
  1968   Vesnice
  1968   Zaslíbená země
  1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc
  1968   Žert
  1968   Žhář
  1968   Židovská válka
  1968   Život Rimbaudův
  1968   Život sira Winstona
  1969   Barva slunce a noci
  1969   Brecht o realismu
  1969   Břicho Paříže
  1969   Co je národ?
  1969   Co to je, když se řekne...
  1969   Druhé housle
  1969   Dům se sedmi štíty
  1969   Falstaffovo babí léto (Hru Jindřich IV., 1. a 2. díl, kterou napsal W. Shakespeare přeložil a volně upravil Jan Werich...)
  1969   Hubená léta
  1969   Jan Amos Komenský - muž touhy
  1969   Jazyk umění
  1969   Jedenáct elegií
  1969   Kočka
  1969   Krabice živých
  1969   Krev a písek
  1969   Malý velikán
  1969   Mezi válkami
  1969   Možnost půlnoci
  1969   Můj skvělej bratr Robinzon
  1969   Naděje ze skepse
  1969   Nazí a mrtví
  1969   Nebeské pastviny
  1969   Nepopulární studie
  1969   Nevěsta
  1969   New York: zamlženo
  1969   Pařížské rozhovory o strukturalismu
  1969   Pasák
  1969   Pasťák
  1969   Poklad na ostrově
  1969   Příběhy plné lásky
  1969   Psychoanalýza a politika
  1969   Quo vadis
  1969   Repertoár
  1969   Skleněný vrch
  1969   Turbina
  1969   U štěstí dam
  1969   Únosce (Podivný den herce Krapka)
  1969   V zajetí slov (Kritika slov a úsloví)
  1969   Varovná znamení
  1969   Vladař (Život Castruccia Castracaniho z Lukky)
  1969   Vysoké okno
  1969   Výtvarné projevy surrealismu
  1969   Za poklady mayských měst
  1969   Zlomený šíp
  1969   Zvonokosy
  1969   Zvonokosy - Babylon
  1969   Zvonokosy - Lázně
  1969   Židovka z Toleda
  1970   3X Oldřich Daněk
  1970   Bílá cesta mužů
  1970   Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua
  1970   Bohové a hrdinové antických bájí
  1970   Bolivijský deník
  1970   Boston
  1970   Dobrodružství čísel
  1970   Dracula
  1970   Hitler a Spojené státy (1939 / 1941)
  1970   Hospoda Jamajka
  1970   Komu zvoní hrana
  1970   Korunovační klenoty království českého
  1970   Labyrint světa a ráj srdce
  1970   Místo pro Jonathana!
  1970   Muž se srdcem kovboje
  1970   Muž, který se směje
  1970   Mýtus a realita ledna 68
  1970   Naši předkové
  1970   Neklidná hranice
  1970   Noc bloudění
  1970   Ostrov tisíce drahokamů
  1970   Otec Goriot
  1970   Paní Parkingtonová
  1970   Paul Cézanne
  1970   Poslední svědkové pravěku
  1970   Poupata (Křehké i rabiátské texty z let 1938-1952)
  1970   Pozůstalost
  1970   Rozdělení
  1970   Sága rodu Forsytů (Kniha 1. Vlastník)
  1970   Sága rodu Forsytů (Kniha II. V pasti)
  1970   Sága rodu Forsytů (Kniha III. K pronajmutí)
  1970   Sionismus a antisemitismus
  1970   Slovanské nebe
  1970   Telepatie a jasnovidnost
  1970   Triumf a tragika Erasma Rotterdamského, Svědomí proti násilí (Castelliův zápas s Kalvínem)
  1970   Tvář plná světla
  1970   Úvahy o první filosofii
  1970   Ve znamení Gorgóny
  1970   Vejce a já
  1970   Vražda v expresu
  1970   Všichni jsou zbrojnoši královi
  1970   Z
  1970   Ze staré Prahy
  1970   Zneužitá psaníčka (Výbor ze souboru povídek Lidé seldwylští)
  1971   Antoni Gaudí
  1971   Ať žije život
  1971   Bim, bam, bum
  1971   Cesta na severozápad
  1971   Červený kokon
  1971   Dřív než kohout zakokrhá
  1971   Dvanáct věků
  1971   Filosofická čítanka
  1971   Chudá přadlena
  1971   Jefta a jeho dcera
  1971   Kalibův zločin a jiné obrazy z podhoří
  1971   Kniha o velkých sběratelích
  1971   Král železnic
  1971   Lenin o ideologickém boji
  1971   Löwensköldův prsten
  1971   Malá světová obrazárna
  1971   Nepoddajná (Autobiografie bojující ženy)
  1971   Norimberský deník
  1971   O bílé Karolíně a černé Karolíně (Třináct pohádek pro děvčata)
  1971   Pán světa (Fantastický román)
  1971   Panenství (Historie děvčete)
  1971   Pobřeží Syrt
  1971   Politické divadlo
  1971   Půlnoční podívaná
  1971   Sága rodu Forsytů
  1971   Sociologie bydlení
  1971   Solón
  1971   Souvislosti tvorby (Cesty k struktuře lidové kultury a divadla)
  1971   Studie z estetiky (Výbor z estetických prací Jana Mukařovského z let 1931 - 1948)
  1971   Svatovítský poklad
  1971   Tichá dohoda
  1971   Velká divočina
  1971   Život s Juliem Fučíkem
  1972   Cesta končí pod Huascaranem (Osudy československé horolezecké expedice Peru 1970)
  1972   Cézannův život
  1972   Čas hvězd a mandragor
  1972   Česká gotická malba v Národní galerii
  1972   Deset a jeden
  1972   Elisa aneb opravdový život
  1972   Hodina nachové růže
  1972   Kniha pohádek
  1972   Královský hon
  1972   Labyrint
  1972   Měsíční údolí
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám)
  1972   Moderní komedie
  1972   Moderní komedie I (Bílá opice)
  1972   Moderní komedie II (Stříbrná lžička)
  1972   Moderní komedie III (Labutí zpěv)
  1972   Mudrc z Havukka - Aho
  1972   Můj syn
  1972   Na plechárně, Sladký čtvrtek
  1972   Nebýt jezevčíka...
  1972   O cizích osudech
  1972   Plavení koní
  1972   Plout musí námořník
  1972   Po zarostlém chodníčku (Sblížení s Leošem Janáčkem)
  1972   Prolegomena ke každé příští metafyzice jež se bude moci stát vědou
  1972   Starověké báje a pověsti
  1972   Sůl života (Výbor z ruského a sovětského humoru a satiry)
  1972   Teherán 1943 (Na konferenci Velké trojky a v zákulisí)
  1972   Temný anděl
  1972   Tulák po hvězdách
  1972   Václav Špála
  1972   Vidím širou a krásnou zemi
  1972   Vrah nemá naději
  1972   Za sedmi divy světa
  1972   Zapadající slunce a výbor z povídek
  1972   Ze života pařížské bohémy
  1972   Země bohů a lidí (Pohledy do řeckého dávnověku)
  1972   Zkoumání lidského rozumu
  1972   Ztřeštěné historky
  1973   Břehy realismu
  1973   Dějiny inkvizice
  1973   Dvanáct křesel
  1973   Héraios a pohár
  1973   Karavana
  1973   Kašpar Hauser aneb Netečná srdce
  1973   Kmen Andromeda
  1973   Miluj bližního svého
  1973   Muž s modrou kytarou
  1973   Paměti
  1973   Pan Wołodyjowski
  1973   Paničky a dámy (aneb druhá kniha soudniček)
  1973   Poklad Sierry Madre
  1973   Poselství kamene
  1973   Prózy 1 (Krejcarový román; Obchody pana Julia Caesara)
  1973   Včera a dnes (Výbor z článků a projevů 1929-1970)
  1973   Vzpomínky na Julia Fučíka (1939-1945)
  1973   Zrzavý Orm (Plavci na západ)
  1974   Basilika sv. Jiří na Pražském hradě
  1974   Bílý den
  1974   Biskup na Skálholtu
  1974   Bulharské kapitoly
  1974   Deník Michelangela blázna
  1974   František Antonín Maulbertsch (1724-1796)
  1974   Futurismus
  1974   Hvězdy v poušti
  1974   Karlův most
  1974   Kmotr
  1974   Lidé v zoufalství (Setkání s kanadskými Eskymáky)
  1974   Max Havelaar
  1974   Osamělý
  1974   Osamělý rváč
  1974   Pokračovatelé Kosmovi
  1974   Rovnodennost
  1974   Slovanské pohádky
  1974   Toužení soužení
  1974   Výpravy Ra
  1974   Vzpoura pověšenců
  1975   3x inspektor French
  1975   3x Lew Archer
  1975   Bílé vrány aneb pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát (Výběr z děl současných jihoslovanských autorů)
  1975   Co dělat? (Z příběhů o nových lidech)
  1975   Darmošlapové
  1975   Generál přichází z džungle
  1975   Hlavní třída
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha druhá Díl 3/4)
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha první Díl 1/2)
  1975   Hrabě Monte Cristo (Kniha třetí Díl 5/6)
  1975   Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu
  1975   Knihy malých duší
  1975   Kosmova kronika česká
  1975   Leonardo da Vinci
  1975   Lesáci
  1975   Napoleon Bonaparte
  1975   Nasreddinova dobrodružství
  1975   Řeka jménem Červánky (Příběh československé horolezecké expedice Himálaj 1973)
  1975   Shirley
  1975   Světové pohádky
  1975   Věčná touha
  1975   Vlci, psi a pardáli
  1975   Výstřel v Pentagonu
  1976   3x Doug Selby
  1976   Báje a povídky
  1976   Česká gotická desková malba
  1976   Devatero řemesel
  1976   Generál de Gaulle
  1976   Imaginární sova
  1976   Jak dobře mluvit
  1976   Nové léto
  1976   Pipi Dlouhá punčocha
  1976   Princ a chuďas / Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše
  1976   Současný plakát
  1976   Vaše věc, pane komisaři
  1976   Vladimír Iljič Lenin (Stručný životopis)
  1976   Vyznávám se, že jsem žil (Paměti)
  1976   Zahrady Pražského hradu
  1976   Zbraslavská kronika - Chronicon aulae regiae
  1977   3x v slepé uličce
  1977   Architekt a ekonom (K socialistickému stylu života)
  1977   Elmer Gantry
  1977   Josef Mánes
  1977   Když legendy umírají
  1977   Kronika tak řečeného Dalimila
  1977   Láska k životu aneb kniha o podivuhodném a dobrodružném životě, díle, láskách, bojích a smrti Jacka Londona, spisovatele, zlatokopa, námořníka, tuláka a snílka
  1977   Leonardo da Vinci
  1977   Maigret chystá léčku, Maigret zuří
  1977   Metráček aneb Kosti jsou vrženy
  1977   Nedočkavost
  1977   Paul Gauguin
  1977   Podzimní píseň (V českých překladech)
  1977   Tono-Bungay
  1977   Umění věků (Vybraná díla ze sovětských sbírek)
  1977   Všechno bylo jinak aneb Moje úspěšná žena
  1977   Výstavy současného umění
  1977   Za časů Jeho Milosti
  1978   3x Phil Marlowe
  1978   Antické Černomoří
  1978   České národní obrození
  1978   Čtení o antice 1977
  1978   Horké léto
  1978   Kalendář aneb kniha o věčnosti a času
  1978   Kaple sv. Kříže na Karlštejně
  1978   Mladí čeští malíři
  1978   Můj krásný bouřlivý Wales
  1978   Ostrov tučňáků
  1978   Přes řeku do stínu stromů. Pohyblivý svátek
  1978   Slovo v proměně světa
  1978   Výbor z díla
  1979   Bílá růže (Román z Mexika)
  1979   Fernand Léger
  1979   Filozof & ústřice (Muž ve středním věku na létající hrazdě, Další bajky pro naší dobu)
  1979   Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic
  1979   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378))
  1979   Marxistická etika
  1979   Mechanické piano
  1979   Molière a jeho komedianti
  1979   Muž s maskou
  1979   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi)
  1979   Napoleonovi synové
  1979   Psychoanalýza a filozofie neofreudismu
  1979   Současné exlibris
  1979   Současné sklo
  1979   Vzdušná loď
  1979   Zámek v Bučovicích
  1979   Zneuznaní edisoni
  1980   3x inspektor West
  1980   3x Queen otec a syn (1. vydání)
  1980   Alžběta a Essex (Tragický příběh)
  1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children
  1980   Dobrodružství Huckleberryho Finna
  1980   Fernand Léger
  1980   Chobotnice
  1980   Jak zdokonalovat sám sebe
  1980   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378))
  1980   Lov motýlů (Francouzské šansony ve výběru, přebásnění a parafrázích Pavla Kopty)
  1980   Nokturnál
  1980   Nová nůše pohádek (Dětem pro radost a velkým k zamyšlení)
  1980   Oheň a touha (Básně z koncentračního tábora; Překlady z koncentračního tábora; Reprodukce olejů z cuklu Oheň, touha a kreseb z koncentračního tábora)
  1980   Sókratés
  1980   Syn čarodějnice, V ďáblově mlýně (Román o Janu Keplerovi)
  1980   Španělské podobizny
  1980   Volání lesního rohu
  1980   Ze starých letopisů českých
  1980   Zrzavý Orm (Doma a znovu na lodi)
  1980   Život Toulouse-Lautreca
  1981   Daleko od hlučícího davu
  1981   Diktatura (Román o Mexiku za Porfiria Díaze)
  1981   Filozofie a biologická teorie (Metodologické problémy teoretizace současné biologie)
  1981   Kazanlak
  1981   Kořeny
  1981   La Dentelle Contemporaine
  1981   Milpardon, madam
  1981   Morenga
  1981   Návštěvy v ateliérech
  1981   Očarovaná Havaj
  1981   Praha 1921 (Vzpomínky, fakta, dokumenty)
  1981   Smrt odpoledne
  1981   Současná krajka
  1981   Současná typografie
  1981   SS - Hitlerova černá garda
  1981   Venkov anebo město (Lidé, sídla, krajina)
  1981   Všechny lodě plují k břehům (Dobrodružství objevů)
  1981   Za brouky Saharou
  1981   Za sklem
  1981   Ze zpráv a kronik doby husitské
  1981   Zeitgenössische typografie
  1982   3x vražda z posedlosti
  1982   Dějiny Británie
  1982   Dějiny inkvizice
  1982   Emma
  1982   František Foltýn
  1982   Maringotka
  1982   Nápady (Výbor z próz)
  1982   Ohněm proti ohni
  1982   Osud trůnu habsburského
  1982   Petr Veliký (I)
  1982   Petr Veliký (II)
  1982   Pochod do říše mahagonu
  1982   Propast propasti
  1982   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby
  1982   Raffael
  1982   Raffael
  1982   Rozhovory s Janem Werichem
  1982   Sedm dní v Bílém domě
  1982   Vítězství (2. díl)
  1983   3x Kramer a Zondi
  1983   Antonín Hudeček
  1983   Benátčan
  1983   František Volf
  1983   Jak jsem plul ke královně Severu
  1983   Jan Nušl
  1983   Můj přítel Švejk
  1983   My od divadla (Životy herců)
  1983   Napoleon Bonaparte
  1983   Povídky z dálek, moří a cest
  1983   Požár Národního Divadla aneb příliš mnoho náhod
  1983   Sběratelství
  1983   Stručné dějiny Prahy
  1983   Tajemství skarabea
  1983   Uragán Ella
  1983   Vincent van Gogh
  1983   Vincent van Gogh
  1984   1914/1918 léta zkázy a naděje
  1984   3x Queen otec a syn (2. vydání)
  1984   Civilizace starověkého Středomoří
  1984   Česači bavlny
  1984   Čtyři osudy
  1984   Historie česká (Od defenestrace k Bílé hoře)
  1984   Hra na fanty
  1984   Karel Holan
  1984   Kopytem do hlavy
  1984   Labyrint světa a ráj srdce
  1984   Literární toulky po Čechách
  1984   Mosty (Naše mosty historické a současné)
  1984   Odysseia
  1984   Princ a Skřivánek
  1984   Stručné dějiny USA
  1984   Vichr nezastavíš
  1984   Západ (Pohorský obraz)
  1984   Zapomenutá řemesla (Vyprávění o lidech a věcech)
  1984   Zdeněk Sklenář
  1984   Zlatý trojúhelník
  1985   3x seržant Cribb
  1985   Aleš & spol.
  1985   Benátky v zimě
  1985   Dlouhé čekání
  1985   Henri de Toulouse-Lautrec
  1985   Hra s čísly
  1985   Jakub Schikaneder
  1985   Kamil Lhoták
  1985   Lidé a sídliště
  1985   Literární toulky Moravou
  1985   Malý Bobeš
  1985   Miláček Maupassant
  1985   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi)
  1985   Nikdy nekvetly šeříky tak krásně
  1985   Převrat po anglicku
  1985   Půl století zuřivým reportérem
  1985   Stručné dějiny Prahy
  1985   Světlo v pralese (Život a dílo Alberta Schweitzera)
  1985   Tobě
  1985   Životy posledních Rožmberků I.
  1985   Životy posledních Rožmberků II.
  1986   3x Maigret a neochotní svědkové
  1986   Černý chléb
  1986   Československé dějiny v datech
  1986   Čtení o antice 1984-1985 (Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci)
  1986   Dějiny Japonska
  1986   Hon na čarodějnice (Západní a střední Evropa v 16.-17. století)
  1986   Jedenáct podezřelých
  1986   Karel Stehlík
  1986   Lesk a bída Francie
  1986   Ohněm a mečem
  1986   Opojení z proměny
  1986   Václav IV. (1361-1419) (K předpokladům husitské revoluce)
  1986   Z kulturních zápasů (Vzpomínky, rozhovory, portréty, stati, korespondence)
  1986   Zlatý řez filmového plátna
  1986   Zpověď Hochštaplera Felixe Krulla
  1987   3x v blízkosti vraha
  1987   Atentáty na peníze
  1987   Endre Nemes (Výtvarné symboly lidského času)
  1987   Jan Smetana
  1987   Jindřich Prucha
  1987   Karel Jílek
  1987   Kroniky doby Karla IV.
  1987   Lovci kožišin
  1987   Martin Eden
  1987   Měsíční pahorek v dlani
  1987   Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět
  1987   Příběh staršího bratra
  1987   Renesanční filozofie
  1987   Rudolf II. a jeho doba
  1987   Řemesla našich předků
  1987   Slova žen
  1987   Století českého kalendáře
  1987   Svět za tří českých králů - Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. (Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526 - 1596)
  1987   Tom Jones
  1987   Uvidím Singapur?, Čtvrtky paní Giulie
  1987   Valachiho svědectví
  1987   Vilma Vrbová-Kotrbová
  1987   Výbor z listů Luciliovi
  1987   Woodrow Wilson
  1988   3x inspektor Borniche
  1988   Bagately
  1988   Bagately
  1988   Český kreslený humor XX. století
  1988   Dějiny Francie
  1988   Duna
  1988   Chvilky s Itálií
  1988   Jak se píší knihy aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře
  1988   Jak si navzájem lépe porozumíme (Kapitoly z psychologie sociální komunikace)
  1988   Jan Simota
  1988   Josef Liesler
  1988   Kocour v botách a jiné románské pohádky
  1988   Král železný, král zlatý
  1988   Lidé z rodu Nire
  1988   Literární toulky Prahou
  1988   Luděk Marold
  1988   Mezi zlatokopy
  1988   Moudrost věků (Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení)
  1988   Ostrov v nebezpečí
  1988   Středověká filozofie
  1988   Umění ve vědomí společnosti
  1988   Vlna
  1988   Vznik Československé republiky 1918 (Programy, projekty, předpoklady)
  1989   3x v roli detektiva Charles Paris (2. vydání)
  1989   Alexandrijský kvartet
  1989   Filmová libreta
  1989   Literární toulky Slovenskem
  1989   Město Praha
  1989   Mír na Zemi
  1989   Mořský vlk a jiné příběhy z moře
  1989   Nekamenujte proroky (Kapitoly ze života Bedřicha Smetany)
  1989   Není krásnější země
  1989   O sobě
  1989   Odvěké kouzlo sportu
  1989   Osm Japonek
  1989   Pole šťastných náhod
  1989   Rudé právo 1989
  1989   Starověké báje a pověsti
  1989   Thomas Gainsborough
  1989   Události pražské v červnu 1848
  1989   Válka s mloky
  1989   Ve znamení avantgardy (Ohlas zápasů Komunistické strany Československa v kultuře našich národů 1918-1988)
  1989   Z historie evropské knihy (Po stopách knihtisku a knihoven)
  1989   Zázemí tvorby
  1990   3x Steve Carella a spol.
  1990   Kartouza parmská
  1990   Sázka na život (Milenci na celý život, Sázka na lásku)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1956   Karel Havlíček Borovský: Politik a novinář (Výbor z díla)
  1957   České theorie překladu
  1962   Buchenwald varuje (Dokumenty, vzpomínky, svědectví)
  1967   Experimentální poezie
  1969   Haló, je tady vichr-vichřice! (Expresionismus)
  1970   Mámivá noc
  1970   Překlad literárního díla (Sborník současných zahraničních studií)
  1971   Moudrost a umění starých Indů (K. 20 výročí Indické republiky)
  1974   Historia magistra 2 (Výbor z rozhlasových pořadů Historia magistra, zvukový archív pěti tisíciletí)
  1981   Pozemšťané a mimozemšťané
  1981   Rok 1921 v zrcadle české poezie
  1984   Divadelní kritiky
  1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1963   Světové události (1945-1961)
  1966   Stručný filosofický slovník
  1969   Slovník moderních světových dějin
  1974   Slovník antické kultury
  1976   Filozofický slovník
  1982   Slovník politické ekonomie
  1985   Tábornická encyklopedie
  1987   Země světa (1) (Evropa, SSSR, Asie)
  1987   Země světa (2) (Afrika, Amerika, Oceánie)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1980   Pražský máj 1945
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Antonín Zápotocký
periodikum
  published   title (subtitle)
  1955/10/28   Svoboda (Časopis krajského a městského výboru KSČ Praha)
  1961/05/11   Večerní Praha
  1961/05/20   Večerní Praha
  1961/09/07   Tvorba (Týdeník pro politiku, kulturu a hospodářství)
  1965/04/29   Kulturní tvorba
  1968   Glosy ze Strahova (7/8)
  1968/04/11   Výtvarná práce (6)
  1968/04/20   Výtvarná práce (7)
  1968/05/15   Výtvarná práce (8)
  1968/05/25   Výtvarná práce (9)
  1968/06/08   Výtvarná práce (10)
  1968/06/25   Výtvarná práce (11)
  1968/07/18   Výtvarná práce (12-13)
  1968/08/02   Výtvarná práce (14)
  1968/08/16   Výtvarná práce (15)
  1968/09/25   Výtvarná práce (16-17)
  1968/10/25   Výtvarná práce (18)
  1968/11/29   Výtvarná práce (19)
  1968/12/10   Výtvarná práce (20-21)
  1968/12/28   Výtvarná práce (22-23)
  1969/03/05   Výtvarná práce (25-26)
  1969/04/25   Výtvarná práce (1-2)
  1969/05/10   Výtvarná práce (3-4)
  1969/07/28   Výtvarná práce (5-6)
  1972/04/12   Tvorba (list pro kritiku a umění)
  1976/04/28   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1976/06/02   Tvorba - Příloha Literatura, umění, kritika
  1976/07/14   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1976/08/18   Tribuna (Týdeník pro ideologii a politiku)
  1976/08/18   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1976/08/25   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1976/09/22   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1976/09/29   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1979/06/06   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1979/12/19   Tvorba (Týdeník pro politiku, vědu a kulturu)
  1980/05/01   Květy
  1980/09/18   Večerní Praha
  1982/04/09   Rudé právo
  1982/10/14   Květy
  1982/12/27   Svoboda (časopis Komunistické strany v Československu)
  1983/10/05   Tvorba - Příloha Kmen: Literature - teorie - kritika
  1983/10/17   Svoboda (Orgán středočeského krajského výboru KSČ)
  1984/08/21   Rudé právo
  1984/12/06   Svoboda (Orgán středočeského krajského výboru KSČ)
  1986/09/17   Tvorba
  1988/07/13   Tvorba (Týdeník pro literaturu, politiku, kulturu a umění)
  1988/09/22   Kmen
  1989/11/01   Zemědělské noviny
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1956   Bál v Návarově (Ze zápisků krkonošského písmáka Věnceslav Metelky)
ročenka
  published   title (subtitle)
  1988   Svět 1986
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  1976   Antonín Pospíšil: Savci
  1976   Jan Kudláček
učebnice
  published   title (subtitle)
  1967   Sprechen Sie deutsch? / Mluvíte německy? (Učebnice k rozhlasovému kursu němčiny - II. díl)
  1970   Němčina (pro jazykové školy II)
  1972   Základy vědeckého komunismu

Rudé právo, tiskařské závody, n.p.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Nejkrásnější knihy 1960
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978

Rudé právo, tiskařské závody, n.p.

person   born from - to, notes
Bouček Jaroslav   10. 12. 1923     1956 - ????, redaktor
Fojtík Jan   1. 3. 1928     1951 - 1956, redaktor
Fojtík Jan   1. 3. 1928     1961 - 1968, od roku 1966 šéfredaktor
Fučík Julius   23. 2. 1903     1929 - ????
Gottwald Klement   23. 11. 1896     ???? - ????, redaktor
Hašková Lenka   23. 2. 1923     ???? - ????, redaktorka
Konrad Kurt   15. 10. 1908     ???? - ????
Konrád Karel   28. 3. 1899     1924 - ????
Kozák Jan   25. 3. 1921     ???? - ????
Kratochvíl Jaroslav   17. 1. 1885     ???? - ????
Kratochvílová Marie   10. 11. 1900     ???? - ????
Krtička Karel   1943     ???? - ????
Kříž Ivan   12. 11. 1922     ???? - ????
Lacina Václav   9. 7. 1906     ???? - ????, redaktor
Macek Antonín   17. 6. 1872     ???? - ????
Majerová Marie   1. 2. 1882     1920 - ????, redaktorka
Malík Josef   17. 10. 1927     ???? - 1972, pracoval v redakci
Malířová Helena   31. 10. 1877     ???? - ????
Marek Jiří   30. 5. 1914     ???? - ????
Mareš Jan   15. 2. 1914     ???? - ????
Mareš Michal   22. 1. 1893     ???? - ????, přispěvatel
Němec František   12. 5. 1902     ???? - ????, přispěvatel
Opavský Jaroslav   25. 1. 1920     1949 - 1963, redaktor kulturní rubriky
Petrmichl Jan   23. 7. 1921     1958 - 1962, redaktor - přispíval články o současné české literatuře
Šourková Alena   6. 6. 1928     1948 - 1949, fotografka
Treybalová Jiřina   1944     ???? - ????, reportáže
Vacík Miloš   21. 6. 1922     1952 - ????, redaktor