zdroj: http://www.konfiskovanepamatky.udu.cas.cz/assets/front/img/team/kristina-uhlikova.jpg

Kristina Uhlíková roz. Kaplanová

* 26. 7. 1974, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian, Archivist, Publicist, Conservationist

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: mzk2005282593
VIAF: 76052555

notes:
Mgr., Ph.D.; zabývá se dějinami památkové péče a zejm. osobností Z. Wirtha

Kristina Uhlíková roz. Kaplanová

zdroj: http://www.konfiskovanepamatky.udu.cas.cz/assets/front/img/team/kristina-uhlikova.jpg
 

Kristina Uhlíková roz. Kaplanová

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Kristina Uhlíková roz. Kaplanová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Národní kulturní komise (1947-1951), Artefactum, Praha
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
  2010   Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939), Národní památkový ústav, Praha
  2013   Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland (Edice nedokončeného rukopisu), Artefactum, Praha
  2020   František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Artefactum, Praha
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů), Artefactum, Praha

Kristina Uhlíková roz. Kaplanová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leimeritz, Edition des Manuskripts, Band 1, Auscha - Libochowan / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 1, Úštěk - Libochovany), 1.číslo, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2017   Co bylo Československo? (Kulturní konstrukce státní identity), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Hortus inventariorum (Statě k problematice inventářů pro dějiny umění), Artefactum, Praha
  2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů), Artefactum, Praha
  2021   Modestia est signum sapientiae (Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe), Slezská univerzita, Opava (Opava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní komisí, Pro Arte, 383-388
  2017   Zestátněné památky v Československu, metody jejich zabezpečení a koncepce jejich využití, Co bylo Československo?, 217-229