Kristina Uhlíková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leimeritz, Edition des Manuskripts, Band 1, Auscha - Libochowan / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 1, Úštěk - Libochovany), Artefactum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2018   Hortus inventariorum (Statě k problematice inventářů pro dějiny umění), Artefactum, Praha
2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů), Artefactum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní komisí, Pro Arte, , , 2002, 383-388