Jarmila Dytrychová

* 18. 8. 1946, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, painter

 

sex: female

word:
Vystudovala střední odbornou školu výtvarnou v Praze (1961 – 1965), ve studiu pokračovala na VŠUP v Praze u prof. K. Svolinského a Z. Sklenáře. Zde se již specializovala na ilustraci a grafiku a této orientaci zůstala věrná i v samostatné tvorbě po ukončení studií, kdy se vrátila do Plzně (1972). Vedle grafické, ilustrační a knižní tvorby vznikaly ovšem i malby, výrazově a technicky ovlivněné kresebně-grafickým projevem s charakteristickou šerosvitnou měkkostí jemně odstupňovaných valérů a symbolistním vnímáním světla vyzařujícího z temných ploch. V tomto smyslu navazuje např. na tvorbu J. Zrzavého. Práce Jarmily Dytrychové je charakteristickým projevem poetického lyrismu a snivé něhy, interpretující vnitřní hodnoty lidské a přírodní skutečnosti v ireálném splynutí, vyjádřeném ve vysoce estetizovaném, až dekorativním pojetí. Práce z Artotéky města Plzně patří svou původní znakovou morfologií k nejosobitějším projevům autorčina díla.
artotekaplzen.cz, 23.8.2018

notes:
Výtvarnice, kresby, malby, volné grafiky a ilustrace
Pro díla charakteristický důraz na poezii, snivost, něhu, ve volné tvorbě tematicky převažuje svět přírody a člověka.